Innkalling til årsmøte i Norges Handikapfellesskap
Onsdag 14. april 2010, kl. 1800
 
 
   
     
   

Sted:
Dyegata 23, 3070 SANDE

Betingelser for stemmerett:
Jfr. vedtektene §5.2. Alle medlemmer over 16 år som har betalt medlemskontingent har stemmerett.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møtefunksjonærer
  • Møteleder
  • Sekretær
  • To (2) protokollunderskrivere
  • Tellekorps, to (2) personer
  • Andre funksjonærer
 3. Årsrapporter for siste kalenderår
 4. Godkjenning av regnskap for siste kalenderår
 5. Godkjenning av årets budsjett
 6. Kontingent
 7. Innkomne forslag
 8. Valg av styreleder, styremedlem og varamedlem
 9. Styret velges for 2 - to år. For å sikre kontinuitet, velges leder og nestleder annethvert år. Det samme gjelder for styremedlemmene. Varamedlem velges for 1 år av gangen.
 10. Heve møtet

 

Med vennlig hilsenSindre Busk Witzøe
Styreleder
Norges Handikapfellesskap