Innkalling til årsmøte i Norges Handikapfellesskap
Torsdag 28. april 2011, kl. 1800
 
 
   
     
   

Sted:
Lierkroa ved nord-/østgående E18, Drammen.

Betingelser for stemmerett:
Jfr. vedtektene §5.2. Alle medlemmer over 16 år som har betalt medlemskontingent har stemmerett.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møtefunksjonærer
a. Møteleder
b. Sekretær
c. To (2) protokollunderskrivere
d. Tellekorps, to (2) personer
e. Andre funksjonærer
3. Årsrapporter for siste kalenderår
4. Godkjenning av regnskap for siste kalenderår
5. Godkjenning av årets budsjett
6. Kontingent
7. Innkomne forslag
8. Valg av nestleder, styremedlem og varamedlem
a. Styret velges for 2 - to år. For å sikre kontinuitet, velges leder og nestleder annethvert år. Det samme gjelder for styremedlemmene. Varamedlem velges for 1 år av gangen.
9. Heve møtet


Med vennlig hilsenSindre Busk Witzøe
Styreleder
Norges Handikapfellesskap