Innkalling til årsmøte i Norges Handikapfellesskap
Onsdag 25. april 2012, kl. 1800
 
 
   
     
   

Sted:
Torun Eeg, Nydalen Allé 5, Oslo

Betingelser for stemmerett:
Jfr. vedtektene §5.2. Alle medlemmer over 16 år som har betalt medlemskontingent har stemmerett.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møtefunksjonærer
a. Møteleder
b. Sekretær
c. To (2) protokollunderskrivere
d. Tellekorps, to (2) personer
e. Andre funksjonærer
3. Årsrapporter for siste kalenderår
4. Godkjenning av regnskap for siste kalenderår
5. Godkjenning av årets budsjett
6. Kontingent
7. Innkomne forslag
8. Valg av styreleder, to stykk styremedlem og varamedlem
a. Styret velges for 2 - to år. For å sikre kontinuitet, velges leder og nestleder
annethvert år. Det samme gjelder for styremedlemmene. Varamedlem velges for 1
år av gangen.
b. Nåværende styreleder, Sindre Busk Witzøe har bestemt seg for å tre fra
ledervervet. Han stiller seg tilgjengelig for et styreverv, men føler at for at
foreningen skal kunne utvikle seg videre, vil foreningen være mest tjent med at
nytt blod slipper til ledervervet.
9. Heve møtet


Med vennlig hilsenSindre Busk Witzøe
Styreleder
Norges Handikapfellesskap