Forskningsprosjekt utføres høsten 2009.
 
 
   
     
   

I samarbeid med Anglo European College of Chiropractic skal Norges Handikapfellesskap til høsten gjøre en kvalitativ undersøkelse på hvilken effekt dykking i tropiske farvann har på livskvaliteten til personer med nedsatt fysisk funksjonsevne.

Dette prosjektet er masteroppgaven som må skrives for å bli kiropraktor for Sindre Busk Witzøe og vil være nært overvåket av collegets utmerkede doktor. Prosjektet er et kvalitativt prosjekt som da vil foregå ved at deltakere, evt også assistenter, blir intervjuet i en times tid. Hele intervjuet vil bli filmet eller tatt opp på tape for dokumentasjon og gjengivelse skriftlig. Siden dette er et prosjekt omhandlende livskvaliteten hos personer med nedsatt fysisk funksjonsevne, vil intervjuene derfor gå veldig i dybden og til en viss grad være personlige. Derfor ønsker vi å presisere at det hele gjennomføres med ett hundre prosent anonymitet og konfidensialitet.

Alle deltakere vil motta skriftlig informasjon om forløpet av prosjektet, samt at skriftlig samtykke i å delta er obligatorisk. Det vil være mulig å trekke seg fra prosjektet til enhver tid, men dette vil få fatale konsekvenser for dette prosjektet.

Prosjektet vil i første omgang bli skrevet på engelsk, men vil senere bli oversatt til norsk om nødvendig. Den engelske versjonen skal være ferdig i midten av februar 2010. Det vil medføre at tidsaspektet vil bli trangt i forhold til at turen som prosjektet er basert på vil bli gjennomført høsten 2009, men det vil absolutt bli gjennomført på best mulig måte med de forutsetningene som er gitt.

Ettersom dette prosjektet omhandler livskvaliteten hos personer med redusert fysisk funksjonsevne, vil intervjuene gå i dybden på både den fysiske og mentale effekten en slik rehabiliteringstur medfører. Det vil bli gitt informasjon i forkant for å forberede deltakere til intervjuene, blant annet med spørsmål som vil/kan bli stilt i intervjuprosessen.

Dette prosjektet vil dokumentere til hvilken grad aktivitetene foreningen tilbyr har noen effekt på våre deltakere. Kvalitative studier blir mer og mer utbredt i dagens medisinske verden. Den tar ikke et utgangspunkt i at det finnes en ”absolutt sannhet”, slik kvantitative studier gjør, men tar høyde for at enhver problemstilling som blir forsket på har forskjellig effekt på individer da alle mennesker har forskjellige verdier i forhold til sin egen livskvalitet.

 

Sindre Busk Witzøe
Leder
Norges Handikapfellesskap

Styreleder