Innsamling julen 2010
 
 
   
     
   

Julen står for dør i år som i fjor, og i den forbindelse sender Norges Handikapfellesskap ut innsamlingsblanketter i år som i fjor. Denne innsamlingen består av i underkant 6 000 blanketter som går ut til foretak over utvalgte steder i Norge. Noen av mottakere er nye, mens andre er tidligere givere som gis muligheten til å bidra igjen.

I forbindelse med turen til Thailand i 2011, er vi avhengige av støtte fra privat sektor. For foreninger som vår egen, som drives kun på frivillig basis, finnes det lite penger til drift fra det offentlige. Derfor er dette eneste måten vi kan opprettholde et tilbud for våre medlemmer tilsvarende de siste tolv årene.

I februar 2011, reiser NH til Thailand med flere brukere, hvor kostnadene er høye til tross for en sterk krone om dagen. Finanskrisen henger fortsatt igjen i resten av Europa og den såkalte vestlige verden, men i østen går bedriften bedre enn tidligere. Thailandsk Baht er en stabil valuta, og i forhold til hva som er blitt snakket så mye om i mediene i det siste, er det ikke nødvendigvis kronen som styrker seg, men heller britiske pund, amerikanske dollar og euro som svekkes. Dette gjør at thailandske Baht fortsatt har en relativ høy kostnad, noe som gjør at våre kostnader fortsatt er tilsvarende tidligere, om ikke høyere ettersom man opplever inflasjon i disse traktene av verden.

Turen til Thailand vil bestå av en dykkeropplevelse, noe som gjennom forskningsprosjektet gjennomført i samarbeid med AECC College of Chiropractic i Bournemouth, England, har vist at har veldig positiv innvirkning på livskvaliteten på personer med nedsatt funksjonsevne.

Disse turene hjelper våre brukere til å få et bedre selvbilde, forbedret sosial omgang, en forbedret individuell identitet. Gleden over å kunne bedrive en aktivitet uten å måtte være bundet til rullestol eller andre hjelpemidler, og bedrive en aktivitet på samme premisser som en funksjonsfrisk, gir en frihetsfølelse det skal mye til for å overgå.

Vi vil med dette ønske alle våre givere og sympatisører en strålende jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Sindre Busk Witzøe
Styreleder
Norges Handikapfellesskap