Innsamling sommeren 2010
 
 
   
     
   

Som tidligere år sendes det ut en innsamling for å samle inn penger til Norges Handikapfellesskap i håp om å finansiere nok en tur for nye brukere. Vi har flere nye personer som er interessert i å delta i neste omgang, blant annet en ryggmargsskadet som tidligere har hatt en aktiv livsstil med flere typer ekstremsport. Norges Handikapfellesskap har muligheten til å tilrettelegge noe for at vedkommende kan fortsette vedlikeholdet av denne livsstilen til tross for sin reduserte funksjon. Den neste turen er planlagt å finne sted i februar 2011, og det er fortsatt flere ledige plasser til å delta på denne turen.

Disse innsamlingene er vitale for drift av vår forening, og foreningen jobber fortsatt med å finne nye fremgangsmåter for å oppdrive den nødvendige likviditeten. Vi håper på stor støtte fra næringslivet, og at økonomien etter denne aksjonen gjør at vi kan finansiere det nødvendige for turen til vinteren.

Norges Handikapfellesskap vil med dette ønske dere alle en god sommer og takke for støtten.


Med vennlig hilsen
Sindre Busk Witzøe
Styreleder
Norges Handikapfellesskap