Shorts, t-skjorte, dykkemaske og snorkel
 
 
   
     
   

Etter en lang og snørik vinter er sommeren virkelig i anmarsj. Med masse sol og fint vær kan det se ut til å bli en varm og god sommer med fare for anleggelse av hudkreft, så bruk solkrem hyppig.

I Norges Handikapfellesskap jobber man kontinuerlig med å forbedre tilbudet vi har, men av ymse årsaker, deriblant finanskrisen som fortsatt rammer Europa for fullt, har inntektsreduksjoner satt en begrensning på den utviklingen vi ser etter. Regnskapet for 2009 viste et relativt lite underskudd i forhold til hva som var budsjettert, og årsakene til dette er allerede identifisert og håndtert i forhold til årets budsjett og fremtiden.

Grunnet disse økonomiske hindere er vi igjen tvunget til å vente til 2011 med å arrangere nok en tur til utlandet. Denne gangen planlegges det riktignok at turen går av stabelen i februar, noe som gjør Thailand til et veldig attraktivt mål, også ettersom vi har gode kontakter, samt gode erfaringer med dette landet. Urolighetene i Bangcock er ikke noe vi bekymrer oss for ettersom vi kun har planer om å reise til Phuket og tilbringe store deler av oppholdet i de traktene.

For å sørge for økonomisk belegg for å ta med nye mennesker på turen, vil det i midten av juni bli sendt ut en ny og omfattende innsamlingsaksjon. Denne vil være større enn tidligere aksjoner, ettersom det ikke ble sendt ut en i løpet av påsken grunnet feil med trykking, pakking og posting av innsamlingsblankettene.

Norges Handikapfellesskap har det siste året jobbet i samarbeid med Anglo European College of Chiropractic (AECC) i Bournemouth, England om en prosjekt for å avdekke hvilken effekt dykking i tropiske strøk har på livskvaliteten til personer med nedsatt funksjonsevne. Dette prosjektet er nå ferdigskrevet og skal evalueres av eksterne eksaminatorer før det evt blir godkjent. Det eneste som kan røpes per dags dato er at resultatene av dette prosjektet er veldig positive, og forfatteren håper på å kunne publisere dette i en internasjonal medisinsk tidsskrift i løpet av 2011. Det er også stor entusiasme fra veileder og intern eksaminator for en publikasjon av prosjektet, men dette forutsetter igjen at det blir omskrevet og kortet ned til under 3000 ord.

Denne omskrivningsprosessen vil starte i sommer og deretter er det kun et tidsspørsmål om når dette blir publisert. Vi håper at dette kan legge grunnlag for videre vekst av foreningen og andre tilbud til personer med nedsatt funksjonevne på verdensbasis.

Med ønske om en god sommer !

Sindre Busk Witzøe
Styreleder
Norges Handikapfellesskap