Vestfold froskemannskole
 
 
   
     
    Vestfold Froskemannskole

Vestfold Froskemannskole har over 40 års erfaring (etablert i 1966) og er dermed en av landets eldste dykkeskoler. Skolesjefen, Jirka hadde over 5000 loggførte dykk, lenge før han falt bort tidlig i 2006. Han hadde, som du senere kommer til å lese, en nær tilknytning til Norges Handikapfellesskap.

I forbindelse med hans død, valgte derfor Norges Handikapfellesskap å ta over dykkerskolen han så lenge hadde jobbet med.

Vestfold Froskemannskole innehar status 5 star dykkesenter og skole etter PADI Standard
. D.v.s. høyeste standard og dermed en kvalitetssikring for deg.

Handikapdykking
Handikapdykking er en av våre spesialiteter.
Vestfold Froskemannskole startet i 1990 et pioner prosjekt med dykkerkurs for funksjonshemmede. Prosjektet viste seg snart å være meget vellykket og har så absolutt livets rett.

I dag har skolen et nært samarbeid med Norges Handikapfellesskap en forening som har til hensikt å tilrettelegge litt spesielle aktiviteter for funksjonshemmede som ønsker en uvanlig utfordring.

Norges Handikapfellesskap har bl.a. som målsetting å arrangere en tur i året til sydlige farvann med dykkeopplevelser for sine funksjonshemmede medlemmer.

To av Vestfold Froskemannskoles Padi instruktører har i 1999 tatt instruktør eksamen i Handicapped Scuba Association. www.hsascuba.com er en internasjonal dykkeorganisasjon for funksjonshemmede som ønsker å lære å dykke sikkert, på tross av sitt handikap. Dessverre var en av disse Jirka Posejpal, så da står vi igjen med en instruktør. Er det andre instruktører som ønsker å gjøre en innsats for foreningen, er det bare å ta kontakt med styreleder Sindre Busk Witzøe i Norges Handikapfellesskap ved å benytte kontaktinformasjonen oppgitt under ”Kontakt oss”.